Ajankohtaista

Työntekijöiden lähettämistä koskeva laki voimaan

Työntekijöiden lähettämistä koskeva uusi laki tuli voimaan 18.6.2016. Lakia sovelletaan silloin, kun ulkomainen työnantaja lähettää työntekijöitään työskentelemään tilapäisesti Suomeen rajat ylittävän palvelusopimuksen perusteella. Uudessa laissa ei muutettu lähetetyn työntekijän työehtoja koskevia säännöksiä. Lähetetylle työntekijälle on maksettava vähintään suomalaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työntekijöitä lähettävällä ulkomaalaisella yrityksellä on oltava Suomessa edustaja. Lähettävän yrityksen on myös huolehdittava…
Lue lisää

Märkätilojen vedeneristeen tarkastusmenetelmät – Kuivakalvon paksuuden määrittäminen

Menetelmäohjetta sovelletaan märkätilojen nestemäisenä levitettävän vedeneristeen kuivakalvon paksuuden määrittämiseksi työmaaolosuhteissa. Menetelmä ei sovellu veden eristeen tartuntalujuuden määrittämiseen. Vedeneristeen kuivakalvon paksuus on tuotteen paksuus valmistajan ilmoittaman kuivumisajan jälkeen, jolloin tuotteessa oleva vesi/liuotin on haihtunut ja vedeneriste voidaan päällystää. Kuivakalvon paksuus määritetään märkätilan vedeneristeestä irrotetusta näytepalasta. Märkätilan sivellyn vedeneristeen kuivakalvon paksuuden määritystä varten irrotetaan lattiasta ja/tai seinästä…
Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen asbestilakiin

Kysymys: Tuleeko ennen uuden asetuksen voimaan tuloa tehdyt asbestikartoitukset uusia? Vastaus: Kun kartoitus on kattanut kaikki purettavat ja työstettävät rakenteet, on kartoitus riittävä vaikka se olisi tehty ennen 1.1.2016. Kysymys: Miten voidaan tehdä läpiviennit ja kiinnikkeiden poraus asbestipitoiseen rakenteeseen? Vastaus: Ensisijaisesti asbestipitoinen materiaali on poistettava ennen läpiviennin tekoa. Läpiviennin teko märkäsahauksella tai- porauksella voidaan tehdä asbestipurkutyönä ilman osastointimenetelmää,…
Lue lisää

Julkisivuyhdistys ry:n Julkisivuremontti 2015 kilpailu

Projektinuotit Oy arvostaa koulutusta ja kokemusta henkilökuntaa valitessaan. Rakennusmestari Pauli Perttula on pitkän linjan rakennusalan ammattilainen ja FISE-pätevyyden omaava asiantuntija.Valvoja Pauli Perttula on näyttänyt henkilökohtaista osaamistaan valvomalla taloyhtiön puolesta Forssan Viksbergin lähiössä 70-lukulaisen kerrostalon julkisivuremonttia. As Oy Forssan Rytynpyöli valittiin Julkisivuremontti 2015-kilpailun voittajaksi. Julkisivuremontti 2015- kilpailun tuomaristo arvosti voittaneessa kohteessa samoja asioita, jotka ovat aina myös Projektinuotit Oy:n kohteissa…
Lue lisää