Recent Posts by projektinuotit

Tilaajavastuulain muutokset lyhyesti

1. Alihankintasopimuksen arvon alaraja nousee 9.000 euroon. 2. Selvitysvelvollisuus laajentuu koskemaan myös työntekijöiden työterveyshuoltoa. 3. Verovelan selvittämiseksi riittää selvitys siitä, ettei sopimuskumppanilla ole enempää kuin 10.000 euroa verovelkaa. 4. Ulkomaisen sopimuskumppanin on toimitettava selvitys verohallinnon rekistereihin reksiteröitymisestä ja verovelasta, jos ulkomaisella yrityksellä on suomalainen y-tunnus. 5. Tilaajan on selvitettävä ulkomaisten työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen…
Lue lisää

Kokemuksia 1.7.2014 voimaan tulleesta ilmoittamisvelvollisuudesta verottajalle

Osa isännöitsijätoimistoista on hyvin perehtynyt ilmoitusvelvollisuuksiin ja osaa opastaa myös urakoitsijoita toimimaan oikein. Monelle urakoitsijalle onkin heidän kauttaan selvinnyt, että työmaa-avain ei tarkoitakaan avaimia työkohteeseen vaan se on ilmoitusvelvollisuuden yksilöivä tunnus verottajalle. Sopimuksia tehtäessä on saatu asianmukaiset kirjaukset sopimuksiin velvoitteiden hoitamisesta ja vastuista sekä tarkoitukseen räätälöidyt lomakkeet joista toinen koskee tilaajaa ja toinen urakoitsijaa. Itse…
Lue lisää

Laki ilmoittamisvelvollisuudesta verottajalle 1.7.2014 alkaen

Lakien 363/2013 ja 364/2014) nojalla tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista, sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja. Tiedonantovelvollisuus ei koske arvonlisäverolain 31.3 §:n 2-kohdassa tarkoitettua, momentin 1 kohdassa tarkoitettuun työhön liittyvää suunnittelua, valvontaa ja muuta niihin verrattavaa palvelua. Rakennuttaja on aina…
Lue lisää

PKS-menettely yhtenäistää vaatimukset CE-merkinnöistä

Muutama vuosi sitten pakollisia CE-merkittyjä tuotteita rakennuskohteissa olivat vain kevythormit, sementti ja palovaroittimet. Vaatimus kattavista CE-merkinnöistä on tullut hyvin nopeassa tahdissa. CE-merkinnät tulivat pakollisiksi kesällä 2013. Osa materiaalien toimittajista oli tähän hyvin varautunut ja valmistellut asiaa koko 2000-luvun. Merkittävällä osalla materiaalien toimittajista ei ollut CE-merkintää tuotteille, vaikka piti jo olla. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten…
Lue lisää

Recent Comments by projektinuotit

No comments by projektinuotit yet.