Märkätilojen vedeneristeen tarkastusmenetelmät – Kuivakalvon paksuuden määrittäminen

Menetelmäohjetta sovelletaan märkätilojen nestemäisenä levitettävän vedeneristeen kuivakalvon paksuuden määrittämiseksi työmaaolosuhteissa. Menetelmä ei sovellu veden eristeen tartuntalujuuden määrittämiseen.

Vedeneristeen kuivakalvon paksuus on tuotteen paksuus valmistajan ilmoittaman kuivumisajan jälkeen, jolloin tuotteessa oleva vesi/liuotin on haihtunut ja vedeneriste voidaan päällystää.

Kuivakalvon paksuus määritetään märkätilan vedeneristeestä irrotetusta näytepalasta.

Märkätilan sivellyn vedeneristeen kuivakalvon paksuuden määritystä varten irrotetaan lattiasta ja/tai seinästä mattoveitsellä tai puukolla kolmion muotoinen koekappale, jonka sivun pituus on vähintään 30 mm. Näytteenottoa ei tule tehdä läpivientien läheisyydestä tai lattiakaivon laipan alueelta. Irrotettaessa tulee varoa, ettei vedeneriste veny. Koekappaleita irrotetaan vähintään 1 kappale/pinta, eli yksi seinästä ja yksi lattiasta. Koekappaleen leikkauspinnan tulee olla kohtisuorassa vedeneristepintaan nähden, ei vinossa.

Kuivakalvon paksuus mitataan luupilla koekappaleen jokaisen sivun keskeltä reunasta eli yhteensä 3 mittauspistettä. Koekappaleen kohtisuora leikkauspinta asetetaan luupin mitta-asteikolla varustettuun lasiin ja mitataan vedeneristekerroksen paksuus.

Telaamalla levitetyn vedeneristeen pinta on helposti epätasainen (ns. aallonharjoja). Tällöin tulee paksuusmittaus tehdä siten, että koekappaleesta etsitään ohuimmat kohdat (esim. 10 mittauspistettä).

Koekappaleiden irrotuksen jälkeen tulee näytteenottokohdat huolellisesti paikata ko. kohteessa käytetyllä vedeneristeellä ja palalla vahvikenauhaa.

Jokaisen koekappaleen tuloksista (3 mittauspistettä) katsotaan, ettei yksikään mittaustulos alita ohjeellista minimipaksuutta, sertifikaatissa/valmistajan esitteessä ilmoitettua kuivakalvon paksuutta. Tulos ilmoitetaan kuivakalvon paksuuden vaihteluvälinä millimetreinä yhden desimaalin tarkkuudella.

Mikäli mitattu kuivakalvonpaksuus (tulos yhden desimaalin tarkkuudella) alittaa sertifikaatissa/valmistajan esitteessä ilmoitetun ohjeellisen minimipaksuuden, tulee ottaa lisää koekappaleita sen selvittämiseksi, miten laajalla alueella kuivakalvon paksuus poikkeaa raja-arvosta eli sertifikaatissa ilmoitetusta kuivakalvonpaksuudesta. Lisäksi tulee tarkistaa, onko vedeneristettä käytetty laskennallisen märkämenekin mukainen määrä.

Mikäli uusintamittauksissa saadaan edelleen raja-arvon alittavia tuloksia, tulee vedeneristettä sivellä uusi kerros ja varmistaa vedeneristeen riittävyys edellä kuvatulla kuivakalvon paksuusmittauksella.

 

Lähde: VTT Expert Services Oy