Vuositarkastukset

Uuden yhtiön vuositarkastus

Vuositakuutarkastus

Vuositarkastuspalvelut uusille taloyhtiöille

Asuntokauppalaki velvoittaa uuden asunnon myyjän (perustajarakennuttaja tai urakoitsija) järjestämään uudessa asunto-osakeyhtiössä vuositakuutarkastuksen 12–15 kuukauden kuluttua käyttöönottohyväksynnästä.

Yleisen mallin mukaan asunnon myyjä toimittaa osakkaille ja asunto-osakeyhtiölle täytettäväksi lomakkeet, joihin puutteet merkitään. Usein asunto-osakeyhtiön oma osaaminen tai aika ei kuitenkaan aina riitä havaitsemaan yhtiön vastuulle kuuluvia merkittäviäkin virheitä. Tulee muistaa, että vuositarkastuksen jälkeen myyjä ei enää vastaa sellaisista virheistä, jotka olisi ollut vuositarkastuksesta havaittavissa.

Kauttamme voitte tilata uusille taloyhtiöille suunnatun vuositakuutarkastuksen, jossa asiantuntijamme tarkistavat ja laativat listan taloyhtiön vastuulle kuuluvista puutteista. Tarkastuksen piiriin kuuluvat muun muassa julkisivut, vesikatteet, yleiset tilat, ylä-/alapohjatilat ja osa asuinhuoneistoista (taloyhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet ja järjestelmät). Tarkastus suoritetaan rakenteita rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksen perusteella laadittava yksilöity puuteluettelo voidaan tämän jälkeen toimittaa taloyhtiöltä myyjälle ennen vuositarkastusta.

10-vuotisvastuutarkastus

Urakoitsijan kymmenvuotisvastuu määritellään rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998). Yleisten sopimusehtojen mukaisesti urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

Suoritamme kymmenvuotisvastuutarkastuksia, jotka kattavat koko rakennuksen tai kohdistuvat vain tietyn rakennusosan korjausurakoihin. Koko rakennuksen kattavat kymmenvuotistakuutarkastukset on suositeltavaa toteuttaa peruskuntoarvion laadinnan yhteydessä.

Kysymyksiä vuositarkastuksiin liittyen? Ota yhteyttä!

Mika_Nykänen

Mika Nykänen

puh. 050 520 1793

mika.nykanen@projektinuotit.fi

Pyydä tarjous