PKS-menettely yhtenäistää vaatimukset CE-merkinnöistä

Muutama vuosi sitten pakollisia CE-merkittyjä tuotteita rakennuskohteissa olivat vain kevythormit, sementti ja palovaroittimet. Vaatimus kattavista CE-merkinnöistä on tullut hyvin nopeassa tahdissa.

CE-merkinnät tulivat pakollisiksi kesällä 2013. Osa materiaalien toimittajista oli tähän hyvin varautunut ja valmistellut asiaa koko 2000-luvun. Merkittävällä osalla materiaalien toimittajista ei ollut CE-merkintää tuotteille, vaikka piti jo olla.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvontaviranomaiset olivat sopineet yhteisestä käytännöstä, eli PKS-menettelystä. Tavanomaisessa tapauksessa laaditaan yhteenveto PKS-lomakkeelle, rakennustuotteittain eriteltynä. Rakennustöiden aloitusvaiheessa huolehtimisvastuu on pääsuunnittelijalla. Rakennustöiden aikana vastuuhenkilöitä ovat vastaava työnjohtaja, rakennussuunnittelija ja pääsuunnittelija.

Eri kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ottivat PKS-ohjeistukset käyttöön hieman eri aikaan. CE-merkintä ja muihin asioihin tulee tarttua heti suunnitteluvaiheessa käyttäen apuna PKS-ohjeistusta. Uskon, että tästä käytännöstä tulee pian rutiinia ja menettely tulee osaltaan parantamaan lopputuotteen laatua.