Tilaajavastuulain muutokset lyhyesti

1. Alihankintasopimuksen arvon alaraja nousee 9.000 euroon.

2. Selvitysvelvollisuus laajentuu koskemaan myös työntekijöiden työterveyshuoltoa.

3. Verovelan selvittämiseksi riittää selvitys siitä, ettei sopimuskumppanilla ole enempää kuin 10.000 euroa verovelkaa.

4. Ulkomaisen sopimuskumppanin on toimitettava selvitys verohallinnon rekistereihin reksiteröitymisestä ja verovelasta, jos ulkomaisella yrityksellä on suomalainen y-tunnus.

5. Tilaajan on selvitettävä ulkomaisten työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista.

6. Tilaajan on annettava kirjallinen tieto siitä, että ulkomailta lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädönnön noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen.

7. Laiminlyöntimaksu korotetaan 2.000 – 20.000 euroon.

8. Korotettu laiminlyöntimaksu (20.000 – 65.000 euroa) voidaan määrätä jatkossa kaikilla toimialoilla.

Lähde: Yrittäjäinfo