Uusi asbestilainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2016 alussa

Uuteen lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset sekä näistä pidettävien rekistereiden ylläpitoon liittyvät määräykset. Nykyiset asbestipurkutyövaltuutukset ovat edelleen voimassa kaksi vuotta lain voimaan tulon jälkeen.

Asbestipurkutyön työmenetelmiin on lisätty julkisivupinnoitteen poisto märkähiekkapuhalluksella. Myös asbestipitoisten seinä- ja kattolevyjen purku ulkotiloissa on jatkossa aina asbestipurkutyöluvan edellyttämää työtä. Uuden lain mukaan lupaviranomainen pitää rekisteriä asbestipurkutyöluvista ja työntekijöistä.

Asbestikartoituksen osalta ei nykyinen käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita ja kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä, ole hyväksyttävä. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä. Asbestipurkutyöstä on jatkossakin tehtävä työsuojeluviranomaisille ennakkoilmoitus ja on laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Asbestin purkutyön jälkeen on mittauksin todettava, ettei puhtaan ilman raja-arvo asbestin osalta ylity. Uuden lainsäädännön tavoitteena on selkeyttää asbestityöhön liittyvää lupamenettelyä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.