Toimintamallimme

Projektinuotit Oy voi tarjota vankkaan ammattitaitoon perustuvan, osaavan ja tehokkaan vaihtoehdon hankkeen toteutukseen sekä kiinteistöjen kunnon hallintaan.

Korjaus- ja uudisrakentamisprojekteissa Projektinuotit Oy yhdistää hankkeen eri vaiheet ja toimijat. Hoidamme luvat, järjestämme suunnitelmat, kilpailutamme urakat ja valvomme työn suorituksen. Asiakas saa projektista selkeän käsityksen ja pystyy vaikuttamaan lopputulokseen joka vaiheessa, koska hankkeistamme muodostuu aina selkeä kokonaisuus.

Hankkeen alkumetreillä valittu projektipäällikkö varmistaa että esim. kuntotutkimukset ja rakenneavaukset tehdään hankkeen vaatimukset huomioiden. Suunnitteluvaihe tulee kilpailuttaa ja hankkeeseen tulee saada parhaimmat suunnittelijat, koska suunnitteluvaiheessa määritetään hankkeen laatutaso ja kustannukset.

Projektinuotit Oy:n toimintamalli rakennushankkeen läpivientiin:

  • Kohteeseen nimetään motivoitunut vastuuhenkilö sekä vastuuhenkilölle varamies
  • Palvelumme on yksilöllistä ja ammattitaitoista
  • Tiedotamme tilaajaa hankkeen eri vaiheissa sekä koordinoimme työnaikaista tiedottamista.
  • Hankkeelle laaditaan realistinen aikataulu ja osapuolilta vaaditaan aikataulun mukaista toimintaa
  • Suunnittelun ohjauksella ja ennakkotutkimusten avulla lisä- ja muutostyöt minimoidaan
  • Urakoitsijoilta edellytetään sopimuksien sekä nykymääräyksien noudattamista
  • Valmis kohde on toteutettu kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja se kestää aikaa

toimintamallimme