Linjasaneeraushankkeen

kustannukset ja laadunvarmistus hallintaan projektin alusta alkaen asiantuntevalla projektinjohdolla ja valvonnalla.

Nuotit onnistuneeseen projketiin!

Pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS)

päivitykset kauttamme vuosittaisten korjaustarpeiden ja kustannuksien hallintaan.

Toimintamallimme

toimintamallikaavio

Projektinuotit Oy on vuonna 2012 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva rakennuttamiseen, valvontaan, projektinjohtoon sekä kiinteistöalan asiantuntijatehtäviin erikoistunut yritys. Olemme sidosryhmistä riippumaton yritys ja toiminnassamme keskitymme ydinosaamiseemme. Tilaajiamme ovat muun muassa asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt ja kuntaorganisaatiot.

Tarjoamme osaavan ja tehokkaan vaihtoehdon hankkeiden toteutukseen sekä kiinteistöjen kunnon hallintaan.

Projektinuotit Oy:n toimintamalli rakennushankkeen läpivientiin:

  • Kohteeseen nimetään motivoitunut vastuuhenkilö sekä vastuuhenkilölle varamies
  • Palvelumme on yksilöllistä ja ammattitaitoista
  • Tiedotamme tilaajaa hankkeen eri vaiheissa sekä koordinoimme työnaikaista tiedottamista.
  • Hankkeelle laaditaan realistinen aikataulu ja osapuolilta vaaditaan aikataulun mukaista toimintaa
  • Suunnittelun ohjauksella ja ennakkotutkimusten avulla lisä- ja muutostyöt minimoidaan
  • Urakoitsijoilta edellytetään sopimuksien sekä nykymääräyksien noudattamista
  • Valmis kohde on toteutettu kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja se kestää aikaa